Als het écht persoonlijk moet…

De dood maakt het verhaal van een leven compleet. Dat vraagt om een afscheid dat met zorg, respect en échte aandacht wordt vormgegeven. Een afscheid waarbij uw wensen als nabestaanden leidend zullen zijn, maar waarbij het ook fijn is dat iemand u bijstaat, naar u luistert en met u meedenkt tijdens deze verdrietige, vaak zo verwarrende dagen.

Vanuit mijn passie om iets te betekenen voor mensen in dit diepste verdriet sta ik daarom graag voor u klaar. Samen met u hoop ik vorm en inhoud te geven aan een afscheid dat bij u past, waarin alle ruimte is voor uw eigen inbreng en waar u na afloop met een warm en goed gevoel op terugkijkt.

Als alles stil staat ben ik er voor u!

Als je als naaste de regie kunt loslaten, ontstaat er ruimte in je hart.